IT Project- & Servicemanagement

Boog-IT is een zelfstandige onderneming zonder personeel dat zich met name richt op netwerktechniek en teamcoördinatie. Boog-IT heeft niet alleen de technische kennis in huis maar ook het vermogen om een afdeling of teams te coördineren. Dankzij een oplossingsgerichte aanpak en altijd mee te denken met de klant kunnen er mooie resultaten behaald worden.

Boog-IT weet vaak concrete verbeteringen voor te stellen aan de klant en hier ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit kan zijn in de rol van een professional, meewerkend-voorman of als teamcoördinator in een leidinggevende rol.

Het credo is dan ook, denk in oplossingen en niet in problemen!

Facebook
LinkedIn